با وجود محدودیت های زیاد، صنعت بانکداری در افغانستان در ده سال اخیر به رشد قابل ملاحظۀ رسیده است. با ایجاد فرصت های جدید، کشور و سکتور خصوصی آماده یک گام بیشتر در راستای ترقی می باشد. همانطوریکهاطلاع دارید غضنفر بانک در سال 2009 میلادی توسط بانک مرکزی افغانستان (دافغانستان بانک)مجوز گردید تا بحیث یک بانک تجارتی فعالیت نماید. از آن زمان بدینسو نقش بسیار موثر را در بازسازی اقتصاد ملی ایفا نموده و آغازگر بانکداری اسلامی در کشور میباشد.

Ghazanfar Bank, a full-fledged licensed commercial Bank, commenced its operations in March 2009. The Share Holders of the Bank belongs to one of the leading business groups of Afghanistan. As a leading business house, Ghazanfar Group is involved in various key businesses sectors as a front-runner such as import and distribution of Petroleum/Gas and other various important industrial sectors. Ghazanfar Bank started off its operation from Kabul, Afghanistan and is offering key financial services both under conventional and Islamic.

Spread the love

Location

Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan

Video